Home Het concept Voordelen In de praktijk Extra links

Vergelijkende studie van magazijnoptimalisatie machines

Deze website is een weerslag van de bevindingen naar aanleiding van een vergelijkende studie over bemande machines voor magazijnoptimalisatie. Deze studie richtte zich op een optimalisatie van de beschikbare magazijnruimte in combinatie met optimalisatie van de volledige goederenflow. De studie houdt geen rekening met volledig geautomatiseerde palletbehandeling, aangezien het hier over totaal verschillende investeringsbudgetten gaat.

De studie vergelijkt 3 verschillende concepten.

De machines

Hieronder een schema van de bestudeerde concepten:

  Smalle gang heftruck VNA Truck Reachtruck
Prestatiescore 8,5/10 7,5/10 5/10
Info De smalle gang heftruck is ontworpen om niet alleen in de smalste gangen te werken maar ook daarbuiten. Het design straalt flexibiliteit en behendigheid uit, maar die eigenschappen zijn ook te merken in zijn prestaties. VNA trucks zijn uiterst gespecialiseerde smallegangen trucks, binnen de gangen zijn ze, dankzij de lijngeleiding, in picksnelheid bijna niet te evenaren. Hun totale ongeschiktheid om palletten te behandelen buiten de gang, maakt hen in vele toepassingen ongeschikt. Reachtrucks zijn historisch het oudste concept van smallegang machines. Vandaag is de smallegang door nieuwe concepten geëvolueerd naar gangbreedtes 1600 - 1800 mm, hierdoor zijn deze machines voorbijgestreefd.
Voor- & Nadelen

+ Hoge picksnelheid
+ Binnen & buiten bruikbaar
+ Gangenbreedte min. 1800 mm
+ Van stelling tot vrachtwagen

- Machines kunnen niet kruisen in dezelfde gang
- 150% duurder dan standaard reachtruck

+ Hoge picksnelheid
+ Snelle besturing binnen de gangen

- Alleen te gebruiken in de voorziene gangen
- Zonder geleiding niet inzetbaar
- Vloer moet in perfect effen staat zijn
- Machines kunnen niet kruisen in dezelfde gang
- 250% duurder dan standaard reachtruck

+ Goedkoopste concept in aanschaf
+ Meest gekende concept

- Gangbreedte min. 3100 mm
- Niet geschikt voor buiten (harde vulcolan wielen)
- Beperkt zicht op lading
- Traagste picksnelheid (moet reachen)

Technische Details Max hefhoogte: 15m
Capaciteit: 2,5 ton
Chassisbreedte: 1220 mm
Werkcyclus*: 30/35 palletten per uur
Max hefhoogte: 15m
Capaciteit: 1,5 ton
Chassisbreedte: 1220 mm
Werkcyclus*: 35/40 palletten per uur
Max hefhoogte: 12m
Capaciteit: 2,5 ton
Chassisbreedte: 1100-1150 mm
Werkcyclus*: 19/22 palletten per uur

*: Studie door FEM - European Federation of Material Handling

Conclusie

Uit de verschillende criteria is gebleken dat in het algemeen de reachtruck op vlak van magazijnbenutting en efficiëntie het slechtste presteert, de vereiste gangbreedtes zijn niet meer competitief. VNA trucks daarentegen zijn wel snel en efficiënt in het pickingproces in de gang, maar hebben nood aan een investering voor een bijkomend toestel voor de palletmanipulatie buiten de gang. Bovendien is in 90% van de gevallen een vloeraanpassing en geleiding noodzakelijk. Hierdoor wordt dit concept aanmerkelijk duurder.

Het concept van de smalle gang heftruck komt zodoende uit de studie als "The Best Deal". Het toestel wordt als tweede gerankt qua pickingsnelheid, maar is het meest flexibel inzetbaar buiten de gangen. Het voordeel om de pallet vanaf/in de vrachtwagen op te halen en rechtstreeks in de rekken te plaatsen geeft de smalle gang heftruck een onbetaalbaar voordeel ten opzichte van de andere concepten.

Meer informatie over de smalle gang heftruck is te vinden op de volgende pagina's.

 

Nood aan efficiënter gebruik van magazijnruimte

Het uitbreiden van opslagruimte is een investering die vaak gepaard gaat met enorme financiële uitgaven. Bijbouwen of een nieuwe locatie aankopen is helaas niet altijd een optie dus moest men gaan zoeken naar een nieuw alternatief, magazijnoptimalisatie. Het beperken van gangbreedtes is een goed voorbeeld van magazijnoptimalisatie, maar dit heeft soms als gevolg dat de gangen te smal worden voor traditionele hef- of reachtrucks. De smalle gang heftruck is een nieuw type heftruck die de wereld van opslag van goederen volledig op zijn kop zet.

Door de hefmast aan een rotatiepunt vast te maken is het mogelijk een machine te ontwikkelen die in gangbreedtes van kleiner dan 1,9 m kan werken!

Binnen & Buiten

Smalle gang heftrucks hebben het voordeel zowel binnen als buiten ingezet te kunnen worden, d.w.z. dat ze perfect van de stelling naar de vrachtwagen kunnen rijden zonder kostbare tijd te verliezen.

Goed zicht op de pallet

Omdat de bestuurder schuin op de pallet kijkt heeft hij, bij de belangrijke handelingen, altijd een goed zicht op hoe hij de pallet in de stellingen plaatst. Dit goede zicht heeft als gevolg dat de veiligheid verhoogt waardoor er minder accidenten zullen gebeuren.

Gebruiksvriendelijk

Een smalle gang heftruck is uiterst makkelijk en ergonomisch te besturen. Een basisopleiding van slechts enkele uren volstaat om vlot het toestel te kunnen bedienen.

Geen dure railgeleiding nodig

Smalle gang heftrucks vereisen geen speciale vloeren of enige vorm van geleiding. Ze kunnen waar en wanneer dan ook ingezet worden om allerhande ladingen te behandelen. Dit heeft als gevolg dat de totaalprijs voor het optimaliseren van uw magazijn beduidend lager zal komen te liggen.

Plaatsbesparing

Het ultieme doel van de smalle gang heftrucks is simpelweg zo veel mogelijk plaats te besparen of om de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten.

Allerlei Media

De populariteit van de smalle gang heftruck is de laatste jaren fel toegenomen. Onderstaand vindt u een aantal toepassingsfoto's.

Referenties